Madonas novads

, Ļaudonas pag., Madonas nov.

Card image cap

Platība

160 000m²

Madonas novads

, Ļaudonas pag., Madonas nov.

Card image cap

Platība

160 000m²


Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums “Jāņozoli” ar kopējo platību 16 ha.

Īpašums atrodas Ļaudonas pagastā, Madonas novadā;
Īpašuma kadastra numurs 7070 005 0048.
Kopējā platība sastāv no:
LIZ platības: 15,00 ha;
Mežu platība: 0,50 ha;
Ūdens objektu zemes: 0,50 ha.
Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 30;
Augsnes tipi:
Tz – Zemā purva kūdra;
Ag – Aluviālā velēnu glejotā.
Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 168 m3;
Valdošā koku suga – bērzs;
Valdošais meža augšanas apstākļu tips – platlapju kūdrenis (100%).

Objekta izsoles sākumcena ir 29 000 EUR.

Izsoles solis – 200 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 25.04.2024. plkst. 12.00.

Izsoles sākuma laiks – 27.03.2024. plkst. 14.00, izsoles beigu laiks – 25.04.2024. plkst. 12.00.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties Objekta izsolē līdz 2024.gada 25. aprīļa plkst. 10.00 ir jāreģistrējas izsoļu portālā https://latioizsoles.lv.
Reģistrēšanās izsolē ir iespējama ar kvalificētu Smart ID parakstu.


Atrašanās vieta kartē


25.04.2024 plkst. 12:00
0d 0st 0min 0sek
29 000 €
-
200 €

image
Jānis Vēbers

Mežu pārdošanas nodaļas vadītājs